Durant l’etapa infantil i juvenil recomanem revisions dentals periòdiques cada 6 mesos i a partir dels 5 anys a demés realitzar una exploració radiològica amb una Ortopantomografia que permet estudiar totes les estructures òsees i dentals, tant de la dentició temporal com de la dentició permanent, en una sola projecció.