L’Ortodoncia s’encarrega de l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies de forma, posició, relació i funció de les estructures dentomaxil.lofacials.