Reconstrucció 3D canina inclosa
Reconstrucció 3D canina inclosa

Entre d’altres, s’atenen les següents patologies:
· Traumatologia dental, oral i maxil·lofacial
· Patologia infecciosa oral i maxil·lofacial
· Patología quística i tumoral dels teixits orals i maxill·lofacials
· Oncologia oral i maxil·lofacial
· Patologia de las glàndules salivals
· Malformacions oro-facials congènites
· Defectes congènits i adquirits dentofacials
· Patologia de la articulació temporomaxil·lar
· Alteracions de la erupció dentària: retencions i inclusions
· Patologia periodontal i periimplantari