IMG_1687

El Dr. Eduard Ferrés Amat ha assitit al curs “La rehabilitación sobre implantes paso a paso: teórico-práctico” els dies 5 6 i 7 de març de 2015. El curs dirigit pels Doctors Oriol Cantó y Raúl Medina es va portar a terme al Campus de St. Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya. En aquest curs intensiu es van ensenyar les millors tècniques de diagnòsi, planificació i càrrega inmediata, així com les tècniques més punteres en rehabilitació sobre implants unitaris, parcials o d’arcada complerta.